T Wikström Bogsering

T Wikström Bogsering är ett privatägt bolag grundat 1992.  Bolaget har sin bas i Karlsborgs Hamn i Kalix Kommun.  Med bogserbåten VIKINGEN utför vi de flesta typer av uppdrag inom bogsering, sjötransport och hamntjänster.

Fartygsassistans vid ankomst eller avgång.Förhalning vid kaj och andra servicebåtstjänster
Isbrytning i hamn och skärgård under period när istjocklek medger detta
Farledsarbeten, provtagning, mindre bärgningsarbeten, pråmdragning o.d
Free Counter